Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

 1. Informații generale.

Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor GIF ACCOUNTING TECHNOLOGY S.R.L. și vă asigurăm că dorim să protejăm și să respectăm confidențialitatea utilizatorilor și clienților site-ului nostru. GIF ACCUNTING TECHNOLOGY S.R.L. denumită în continuare gif-act.ro, cu sediul în Iași, Strada Aleea Rozelor, Nr. 10, Bl. B7, Sc. B, Ap. 19, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22/158/2022, cod unic de înregistrare 45485488, e-mail: office@gif-act.ro.

General Data Protection Regulation, este o reglementare europeană în ceea ce privește confidențialitatea și protecția datelor, în conformitate cu principiile stabilite în legislatia privind protectia datelor cu caracter personal aplicabila în Romania, prin Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, European privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“GDPR”).

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită următoarei Politici de confidențialitate pentru a înțelege modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră (“date personale”).

Prin utilizarea acestui site și a serviciilor noastre, sunteți de acord cu politica noastră de confidențialitate și de asemenea cu termenii și condițiile noastre.

3.      Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

        Colectarea informațiilor se face cu acordul dumneavoastră atunci când ne contactați pentru a solicita informații despre serviciile noastre sau pentru a solicita o ofertă de preț, prin formularul de contact de pe site sau prin email, telefon.

Datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră sunt colectate direct și doar dacă dumneavoastră sunteți de acord să le furnizați. Aceste date se referă la Nume, Prenume, Email, Telefon. Acestea sunt date solicitate prin formularul de contact din site-ul nostru în vederea contactării datelor dumneavoastră pentru diverse motive precum: solicitarea unei oferte de servicii, prezentarea detaliată a societății și a serviciilor oferite. Datele dumneavoastră personale nu sunt folosite în alt scop.

Nu colectăm date personale sensibile (sănătate, date genetice, biometrice, origine rasială sau etnică, opinii politice, credințe religioase sau filosofice, apartenența la sindicate, orientare sexuală, etc.). Cele mai multe informații le primim de la dumneavoastră atunci când solicitați încheierea cu GIF ACCOUNTING TECHNOLOGY SRL a unui contract de prestări servicii.

Nu dorim să colectăm informații de la copii. Nu vizăm copiii cu serviciile noastre.

 • Cum asigurăm securitatea datelor?

Facem tot posibilul pentru a păstra datele dvs. personale în siguranță. Utilizăm protocoale sigure pentru comunicare și transfer de date. Monitorizăm sistemele noastre pentru posibile vulnerabilități și atacuri. Chiar dacă încercăm tot ce putem, nu putem garanta securitatea informațiilor. Cu toate acestea, promitem să notificăm autoritățile competente privind încălcările datelor. De asemenea, vă vom anunța dacă există o amenințare la adresa drepturilor sau intereselor dumneavoastră. Vom face tot ce putem în mod rezonabil pentru a preveni încălcarea securității și pentru a asista autoritățile în cazul în care vor apărea încălcări.

 •  Ștergerea informațiilor

Aveți dreptul să solicitați gratuit ștergerea informațiilor dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care există un motiv convingător ca datele să nu fie șterse (ex. dacă trebuie să folosim aceste date pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale sau legale, păstrarea facturilor emise pe o perioada determinată de timp, etc.). Datele dvs. personale vor fi șterse la cerere.

6.       Durata pentru care vă prelucrăm datele

      Ca principiu, GIF ACCOUNTING TECHNOLOGY S.R.L.va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

GIF ACCOUNTING TECHNOLOGY SRL garantează ca datele personale ale unui Utilizator, colectate prin intermediul formularului de contact, vor fi folosite numai pana la solutionarea problemei comunicate de acesta, după care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor colectate prin formularul de contact al Site-ului, GIF ACCOUNTING TECHNOLOGY S.R.L. va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără a afecta însă prelucrările desfășurate de GIF ACCOUNTING TECHNOLOGY S.R.L. pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

 

7.      Drepturile de care beneficiați

           În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către GIF ACCOUNTING TECHNOLOGY S.R.L., conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea GIF ACCOUNTING TECHNOLOGY S.R.L. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către GIF ACCOUNTING TECHNOLOGY S.R.L. a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, GIF ACCOUNTING TECHNOLOGY S.R.L. să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restricționarea prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, dreptul ca aceste date să fie transmise de către GIF ACCOUNTING TECHNOLOGY S.R.L. către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție  în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: office@gif-act.ro Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Politica de cookies

 1. Informații generale.

Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor GIF ACCOUNTING TECHNOLOGY S.R.L. și vă asigurăm că dorim să protejăm și să respectăm confidențialitatea utilizatorilor și clienților site-ului nostru. GIF ACCOUNTING TECHNOLOGY S.R.L. denumită în continuare gif-act.ro, cu sediul în Iași, Strada Aleea Rozelor, Nr. 10, Bl. B7, Sc. B, Ap. 19, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22/158/2022, cod unic de înregistrare 45485488, e-mail: office@gif-act.ro.

General Data Protection Regulation, este o reglementare europeană în ceea ce privește confidențialitatea și protecția datelor, în conformitate cu principiile stabilite în legislatia privind protectia datelor cu caracter personal aplicabila în Romania, prin Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, European privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“GDPR”).

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită următoarei Politici de confidențialitate pentru a înțelege modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră (“date personale”).

Prin utilizarea acestui site și a serviciilor noastre, sunteți de acord cu politica noastră de confidențialitate și de asemenea cu termenii și condițiile noastre.

3.      Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

        Colectarea informațiilor se face cu acordul dumneavoastră atunci când ne contactați pentru a solicita informații despre serviciile noastre sau pentru a solicita o ofertă de preț, prin formularul de contact de pe site sau prin email, telefon.

Datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră sunt colectate direct și doar dacă dumneavoastră sunteți de acord să le furnizați. Aceste date se referă la Nume, Prenume, Email, Telefon. Acestea sunt date solicitate prin formularul de contact din site-ul nostru în vederea contactării datelor dumneavoastră pentru diverse motive precum: solicitarea unei oferte de servicii, prezentarea detaliată a societății și a serviciilor oferite. Datele dumneavoastră personale nu sunt folosite în alt scop.

Nu colectăm date personale sensibile (sănătate, date genetice, biometrice, origine rasială sau etnică, opinii politice, credințe religioase sau filosofice, apartenența la sindicate, orientare sexuală, etc.). Cele mai multe informații le primim de la dumneavoastră atunci când solicitați încheierea cu GIF ACCOUNTING TECHNOLOGY SRL a unui contract de prestări servicii.

Nu dorim să colectăm informații de la copii. Nu vizăm copiii cu serviciile noastre.

 • Cum asigurăm securitatea datelor?

Facem tot posibilul pentru a păstra datele dvs. personale în siguranță. Utilizăm protocoale sigure pentru comunicare și transfer de date. Monitorizăm sistemele noastre pentru posibile vulnerabilități și atacuri. Chiar dacă încercăm tot ce putem, nu putem garanta securitatea informațiilor. Cu toate acestea, promitem să notificăm autoritățile competente privind încălcările datelor. De asemenea, vă vom anunța dacă există o amenințare la adresa drepturilor sau intereselor dumneavoastră. Vom face tot ce putem în mod rezonabil pentru a preveni încălcarea securității și pentru a asista autoritățile în cazul în care vor apărea încălcări.

 •  Ștergerea informațiilor

Aveți dreptul să solicitați gratuit ștergerea informațiilor dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care există un motiv convingător ca datele să nu fie șterse (ex. dacă trebuie să folosim aceste date pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale sau legale, păstrarea facturilor emise pe o perioada determinată de timp, etc.). Datele dvs. personale vor fi șterse la cerere.

6.       Durata pentru care vă prelucrăm datele

      Ca principiu, GIF ACCOUNTING TECHNOLOGY S.R.L.va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

GIF ACCOUNTING TECHNOLOGY SRL garantează ca datele personale ale unui Utilizator, colectate prin intermediul formularului de contact, vor fi folosite numai pana la solutionarea problemei comunicate de acesta, după care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor colectate prin formularul de contact al Site-ului, GIF ACCOUNTING TECHNOLOGY S.R.L. va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără a afecta însă prelucrările desfășurate de GIF ACCOUNTING TECHNOLOGY S.R.L. pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

 

7.      Drepturile de care beneficiați

           În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către GIF ACCOUNTING TECHNOLOGY S.R.L., conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea GIF ACCOUNTING TECHNOLOGY S.R.L. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către GIF ACCOUNTING TECHNOLOGY S.R.L. a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, GIF ACCOUNTING TECHNOLOGY S.R.L. să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restricționarea prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, dreptul ca aceste date să fie transmise de către GIF ACCOUNTING TECHNOLOGY S.R.L. către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție  în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: office@gif-act.ro Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Politica de cookies

Deschide chat
Ai nevoie de ajutor?
Buna,
Cu ce te pot ajuta?